Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja verkkokauppa kerää, miten tietoja käsitellään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita yritys noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Kiinnitämme erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen verkkokaupan toimintaan. Asiakkaiden henkilötietojen ohella tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan yrityksen yritysasiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden edustajien henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tietosuoja-asetuksessa määritellyn mukaisesti. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Ebisu Oy
Y-tunnus: 2999037-8
Osoite: Kulosaaren puistotie 44 G, 00570 Helsinki
Sähköposti: asiakaspalvelu@seescompany.fi
Yhteyshenkilö: Elisa Koivumaa, puh. 040 575 5550

3. Henkilötietojan käsittely ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • yhtiön tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen sekä ylläpitoon, kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja tiedottamiseen
  • palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään ja palveluiden käytön seurantaan
  • markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille
  • palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen
  • laskutukseen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhtiön ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin kuten kirjanpitovelvoitteisiin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu yhtiön oikeutettuun etuun.

Sähköinen suoramarkkinointi ja yhtiön uutiskirjeen tilaaminen perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. rekisteröidyn oikeudet jäljempänä).

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisällöt ja tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

HENKILÖTIETORYHMÄESIMERKKEJÄ TIETOSISÄLLÖSTÄ JA TIEDONKERUUN TARKOITUS
4.1. YhteystiedotTilauksen lähettäminen
Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
4.2 Asiakastapahtumatiedot sekä sopimustiedotSähköpostiyhteydenpito asiakkaan kanssa
Mahdolliset asiakaspalautteet sekä rekisteröidyn ja yhtiön väliset yhteydenotot, reklamaatiot ja muut asiointitiedot
4.3 Rekisteröidyn antamat suostumuksetUutiskirjemarkkinointi
Rekisteröidyn sähköiseen suoramarkkinointiin antamaa suostumusta sekä suostumuksen peruuttamista ja rekisteröidyn antamia kieltoja koskevat tiedot
4.3 Käyttäytymistiedot ja tekniset tunnistamistiedotVerkkoanalytiikka sekä sosiaalisen median markkinoinnin kohdentaminen
Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja yhtiön palveluiden seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaimeen liittyvät tekniset tiedot, verkko-osoite, istunnon aika ja kesto.

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tilauksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan Sees Companyn verkkokaupan oman tilin kautta.

Rekisteröity on voinut antaa yhtiölle tietoja myös esimerkiksi tilaamalla sähköisen uutiskirjeen, sosiaalisen median palveluissa tai Sees Companyn verkkosivuilla.

Saatamme käyttää markkinoinnissa ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät luottamuksellisesti rekisteröityjen yhteystietoja markkinointiin. Rekisterinpitäjällä ja tietojenkäsittelijällä on pääsy verkkokaupan tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Yhtiö hyödyntää verkkopalveluiden kävijäseurantaan erilaisia palveluita kuten Google Analytics, jotka hyödyntävät selainten evästeitä ja muita tunnistetietoja. Lisätietoja näistä löytyy kunkin käytetyn palvelun omista tietosuojaselosteista.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

7. Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa häntä koskevat tallennetut tiedot. Itseään koskevat tiedot on mahdollista saada tietoonsa allekirjoitetulla kirjeellä maksuttomasti kerran vuodessa.

8. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella oikeus vaatia henkilötietoon liittyvän tiedon korjaamista rekisterin pitäjältä. Omia tietoja voi korjata myös suoraan hallinnasta.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä

Käytämme verkkosivuillamme (www.seescompany.fi) evästeitä (cookies), Facebook-pikseliä ja Google Analytics seurantakoodia. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme.

Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme kävijädatan analysoimiseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnanhallintaan. Facebook-pikselien avulla voimme kohdentaa sinulle kiinnostavaa markkinointia myös Facebookissa.

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme toimintaan.